Bedrijven

Organiseert jouw bedrijf geregeld handelsmissies naar Zuid – Afrika of Namibië?  Dan heeft Afrikaans leren misschien wel zin. In dat geval kan ik je misschien wel een dienst bewijzen.

Wie handel drijft met Afrikaanssprekende mensen kan naar mijn mening veel makkelijker poorten openen als je hun taal ook een beetje machtig bent.